headerheader
header

En biltvätt med minimal miljöpåverkan 

Vi på H2o värnar om miljön och vi erbjuder en skonsam och miljövänlig tvätt. 

Vi följer dagens miljörekomendationer och hoppas att ni kunder också gör det genom att välja att tvätta bilen på våran anläggning, till ett rimligt pris och ett fantatiskt resultat utan att spillvattnet går orenat ner i avloppet. 

Våra leverantörer använder bara alkaliska produkter och återvinningsbara förpackningar. 

Vi reglerar värme och vatten efter vädret för att förbruka så lite energi som möjligt 

Alla våra kemikalier står på ett uppsamlingstråg för att undvika att eventuellt spill rinner ut och påverkar miljön. 

Vi utför ALLTID  minst 2 dagliga kontroller på våran anläggning.

Endast miljögodkända och biologiskt nedbrytbara kemikalier

Det finns säkerhetsdatablad om alla våra kemikalier som används. Alla våra kemikalier är miljögodkända och biologiskt nedbrytbara.

Vi tömmer våra slam och oljeavskiljare två gånger per år.